× HAKKIMIZDA PROGRAMLARIMIZ YAYINLAR EĞİTİMLER AİLE UYGULAYICILAR ETKİNLİKLER İLETİŞİM

Otomatik Patern Etkinlikleri Seti ve Otomatik Patern Testi

Otomatik Patern Etkinlikleri Seti ve Otomatik Patern Testi

Otomatik Patern Etkinlikleri Seti ve Otomatik Patern Testi

OPES (Otomatik Patern Etkinlikleri Seti)

        En geniş anlatımıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarıyla kendini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme farklılığıdır. Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve otomatik patern farklılıkları vardır. Disleksiyi açıklamaya çalışan otomatikleşme sorunu görüşüne göre disleksi, serebellumdaki hafif bir fonksiyon bozukluğunun ürünüdür. Serebellumdaki bu fonksiyon bozukluğu, motor davranışların otomatikleşmesini ve otomatik patern oluşmasını engellemektedir. Otomatik patern uzun süreli bellekteki bilgiyi zorlanmadan geri çağırma yeteneğidir. Bireyin uzun süreli belleğinde yer alan rakam, nesne, harf veya kelimeyi seslendirmeye yönelik bilgiye ne kadar sürede ulaştığı, otomatik patern becerilerindeki yeterliliği ortaya koymaktadır.

        Yapılan araştırmalar normal gelişim gösteren bireylerin okuma etkinliği sırasında kelimeyi tanıma ve seslendirme sürecinde herhangi bir sorun yaşamıyorken; dislektik bireylerin kelimeyi otomatik tanıma ve seslendirme sürecinin çoğu zaman 2-3 kat daha fazla zaman aldığını ve zorlandıklarını göstermektedir.

        Araştırmalardan elde edilen bilgiler ışığında çalışmalar yürüten uzmanlarımız dislektik bireylere otomatik patern becerisi kazandırmak amacıyla OPES’i (Otomatik Patern Etkinlikleri Seti) ve OPES etkinlik süreçlerini değerlendirmek amacı ile OPAT’ı (Otomatik Patern Testi) geliştirilmiştir.

OPAT (Otomatik Patern Testi)

        Okulöncesi dönemdeki bireyler için renk ve nesne paterni testleri, ilkokul ve daha üstü eğitim kademelerine devam eden bireyler için tüm alt alan testleri uygulanmalıdır.

        Otomatik Patern Testi kitapçığında dört patern alanı ve bu alt alanların her biri için beş ayrı test yer almaktadır. Bireyin test sayfasında yer alan tüm sayılar/harfler/renkleri/nesneleri sıralı olarak seslendirmesi istenilir. Her bir test için geçen süre saniye cinsinde Otomatik Patern Süre Kayıt Formunun ilgili bölümüne kaydedilir.

        Sayı paternine ait 5 testin sürelerinin toplanıp 5’e bölünmesiyle ortalama sayı paterni seslendirme hızı belirlenmiş olacaktır.

        Aynı uygulama tüm alt alanlar için yapılmalıdır.

OPES’te yer alan etkinlikler tamamlandıktan sonra, Otomatik Patern Süre Kayıt Formunda yer alan Son Değerlendirme bölümü de aynı yöntemle doldurulmalıdır.

ONLİNE EĞİTİMLERİMİZDEN ANLAR

referanslar


Katılanların Yorumları


Çözüm Disleksi özel eğitim alanına kazandırmış olduğu yenilikçi programlarla pek çok dislektik bireyin eğitim hayatına katılımını kolaylaştırmış ve bu noktada eğitimcilerin disleksiye bakış açılarını değiştirmiştir. Bu ailenin üyesi olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler Çözüm Disleksi.

Zeynep Karakuş

Özel Eğitim Öğretmeni

Uzman DMP sayesinde bireylerimizin sorunlarını çok hızlı bir şekilde testlerden geçirerek tanı konulup, belirlemiş olduğumuz tedavi süresinin çok daha az süresinde tedavi edilip olumlu sonuçlar alınıyor. Bize sunduğunuz değerlendirme ve yöntemler sayesinde bireyler çok daha rahat okuyup kendilerini ifade edebiliyorlar. Murat hocam’a çok teşekkür ederim.

Vahit Uysal

Özel Eğitim Öğretmeni

Sistematik yapısı, alt sistemleri geliştirmeyi hedefleyen hiyerarşik sıralaması ile yazı bozukluklarına sebep olan dinamikleri düzenlemeyi hedefleyen bir çalışmadır. Yapılan uluslararası tarama ve saha çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda, eğitimcilerin maksimum verimlilik alması mümkün olacaktır.

Hakan Ağbaba

Özel Eğitim Öğretmeni