× HAKKIMIZDA PROGRAMLARIMIZ YAYINLAR EĞİTİMLER AİLE UYGULAYICILAR ETKİNLİKLER İLETİŞİM

Merkezimiz

Çözüm Disleksi 2012 yılında bir grup özel eğitim uzmanı tarafından, dislektik bireylere eğitimler vermek üzere kurulmuştur. 2 yıllık çalışma süreci sonunda disleksi bireylerin eğitimi alanında ülkemizde geliştirilmiş program açığı olduğunu gören kurucu kadro 2014 yılında DİSENT (Disleksi Araştırmalar Enstitüsü)’i ve Çözüm Disleksi ARGE’yi kurmuştur. Bahsi geçen kuruluşlar ve uzman kadro 2014-2016 yılları arasında şuanda aktif eğitimleri verilmekte olan DMP (Disleksi Müdahale Programı), ODİST (Okul Öncesi Disleksi Belirtileri Testi) – ODMP (Okul Öncesi Müdahale Programı), EÇDE (Erken Çocukluk Dil Gelişimi) programları ve testlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını tamamlamıştır. 2016 yılından 2018 yılına kadar program ve testlerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları DİSENT (Disleksi Araştırmalar Enstitüsü) tarafından yapılan çalışmalarla tamamlanmıştır. 2018 yılında disleksi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek vermek ve var olan açığı kapatmak için Çözüm Disleksi Derneğinin kuruluşunu tamamlayan uzman kadro aynı yıl içerisinde DMP (Disleksi Müdahale Programı) ve EÇDE (Erken Çocukluk Dil Gelişimi) eğitimci eğitimlerini gerçekleştirmiştir. 2019 yılında ODİST (Okul Öncesi Disleksi Belirtileri Testi) – ODMP (Okul Öncesi Müdahale Programı) Eğitimci Eğitimleri aynı zamanda SARIKİTAP (Fotografik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi) eğitimi de kurum bünyesinde verilmeye başlanmıştır. Çözüm Disleksi 2020 itibariyle 45 yurtiçi temsilciliği 6 yurtdışı temsilciliği, bünyesinde bulunduran 6 farklı departmandan 19 alan uzmanı ile faaliyet göstermektedir.

Çalışma Alanları

DMP

Akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

O-DİST O-DMP

Okul Öncesi Dönemde (48-72 ay) disleksi belirtilerinin tespit edilmesi ve müdahale edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

DİSGRAFYA

Yazma bozukluğu yaşayan öğrencilerin yazma probleminin giderilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

PRO-MATH

Pro MATH Okul Öncesi Dönem, Okul Dönemi ve Ortaokul kademesinde aritmetik işlemlerde güçlük çeken öğrenciler için geliştirilmiştir.

CHECK-UP

Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı yaşayan bireylerin verdikleri reaksiyonun bilişsel aktivitelerle desteklenerek yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

DİS-TEST

Öğrenme güçlüğü ve alt alanlarında (disleksi, disgrafi, diskalkuli ) performans ve baskın alan belirleme, öğrenci değerlendirme ve test çalışmaları yürütülmektedir.

DONA

Okuduğunu Anlama ve Yaratıcı Düşünmeye, anlama, yorumlama, analiz etme, ilişkilendirme ve yeniden değerlendirme yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

SARIKİTAP

Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerisinin artırılması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

EÇDE

Dil gelişimini işitsel algılama ve ifade edici dil becerileri alanlarına (0-83 ay) yönelik çalışmalar yürütülmektedir.


Murat KOCA

Yönetim Kurulu Başkanı


Uğur DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Özcan ŞİMŞEK

Genel Koordinatör


Mustafa ERCİŞ

Reklam Alanları ve Teknoloji Yönetici


Önder ŞİMŞEK

Muhasebe Birimi


Davut DOLAŞLI

Basım Yayın Ynt.


Burçin GÜLEÇ

Lojistik Bölümü Ynt.

Devam Eden Çalışmalar

Çözüm Disleksi ARGE ve DİSENT (Disleksi Araştırmaları Enstitüsü) tarafından farklı departmanlarda yürütülen DİSKALKULİ ve SPEED Uzman Eğitim Programlarının çalışmaları devam etmektedir.

DİSKALKULİ

93%

SPEED

73%