× HAKKIMIZDA PROGRAMLARIMIZ YAYINLAR EĞİTİMLER AİLE UYGULAYICILAR ETKİNLİKLER İLETİŞİM

DİSLEKTİK BİREYLER İÇİN OKUDUĞUNU ANLAMA VE KREATİF DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRME SETİ

Okuduğunu Anlama ve Özgün Düşünme Serisi

Eğitimci eğitimine katılmak için sizleri bekliyoruz

DONA NEDİR?

NOT **

Uzman Uygulayıcı Eğitimlerimizin Sonunda Devlet Üniversitesi Onaylı Sertikalarınız Teslim Edilmektedir ve Uluslararası Geçerliliğe Sahiptir.

DİSLEKTİK BİREYLER İÇİN
OKUDUĞUNU ANLAMA VE
KREATİF DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRME SETİ

Dislektik Bireyler İçin Okuduğunu Anlama ve Kreatif Düşünme Becerisini Geliştirme Seti; fotoğrafik
okuma becerisini kazanmış bireylerin okuduğunu anlama ve okuduğunu anlama becerisine paralel
olarak gelişen kreatif düşünme becerisini kazandırmayı amaçlayan, okuduğunu anlama becerisini 5N-1K nın ötesine taşıyan, uzman eğitimciler tarafından geliştirilmiş alanındaki ilk ve tek özelliğine sahip
okuma serisidir. DONA içerisinde öğrencilerimizin sosyal ve psikolojik gelişimini destekleyecek içeriğe
sahip 40 adet hikâye bulunmaktadır ve bu hikâyeler Ateşman Türkçe Okunabilirlik İndeksine göre
kolaydan zora bir sıralamada sunulmaktadır. Set içerisinde yer alan hikâyelerde ve diğer metinlerde
dislektik bireylerin okumalarını kolaylaştıracak yazı font ve puntoları kullanılmıştır. DONA içerisinde yer alan her hikâye sonrasında 7 alt alan, 44 farklı bölümde; anlama, yorumlama, analiz etme, ilişkilendirme, farklı alanlarla değişim ve yeniden değerlendirme becerilerinin gelişimini destekleyecek egzersiz ve özgün çalışmalar bulunmaktadır.

Eğitimlerimizden Anlar

Akıcı okuma, okuduğunu anlama prozodi Kreatif düşünme neymiş, 5N 1K sorularından ibaret değilmiş, Seviyorum bu eğitimleri.

Sınıf Öğretmeni Hacer Demir

Dona’talım Bakalım 🙂

Ankara Disleksi Ömer Akcan

Mükemmel bir eğitimin ardından artık daha da DONA’nımlıyız !!!

Özel Öğretmen Hüseyin Yüksel