× HAKKIMIZDA PROGRAMLARIMIZ YAYINLAR EĞİTİMLER AİLE UYGULAYICILAR ETKİNLİKLER İLETİŞİM

Erken Çocukluk Dil Gelişim Envanteri

Erken Çocukluk Dil Gelişim Envanteri

Buradan uzman check-up uygulayıcılarımız ile tanışa bilirsiniz.

Eğitimci eğitimine katılmak için sizleri bekliyoruz

EÇDE (Erken Çocukluk Dil Gelişim Envanteri) EÇDE (Erken Çocukluk Dil Gelişim Envanteri)Doğum öncesi dönemde başlayan dil gelişimi , bireyin ileri yaşlarda yaşantısını büyük ölçüde etkileyecek bir süreçtir. İlk yıllar, çocuk gelişiminin hızlı olduğu kritik yıllardır. Bu dönemde, temeli atılan gelişim alanlarından birisi de dil-konuşma gelişimidir. Çocuğun dili kullanmayı öğrenmesi, gelişimin en önemli göstergelerindendir.Belirli kurallara dayalı semboller sistemine dil, dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemine ise konuşma denir. Çocuğun biyolojik kapasitesiyle birlikte çevrenin ve eğitimin dil gelişimi üzerinde etkisi büyüktür. Bu nedenle çocuğun ana dilini kazanırken geçirdiği aşamalarda değerlendirme/planlamanın destekleyici rolünden yararlanılmalıdır. Çocuğun ilk dönemlerde konuşması için desteklenmesi, araç gereçlerle düzenlenmiş uygun ortamlar yaratılması, uyarıcılar sunulması ve etkinlikler düzenlenmesi dil gelişimini destekler ve dil gelişim kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar.Çocuklara etkinlik hazırlarken gelişim özelliklerini, özellikle de dil gelişimini ve süreci bilmek gerekir.Bahsedilen ihtiyaçlardan yola çıkarak, Özel Eğitim Uzmanları ve Psikologlar tarafından geliştirilen EÇDE (Erken Çocukluk Dil Gelişim Envanteri) 0-6 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren ve ya farklı gelişen çocuklarla çalışan tüm eğitimciler ve ebeveynlerin kullanımına uygun, kolay anlaşılır ve sade bir kaynaktır.