× HAKKIMIZDA PROGRAMLARIMIZ YAYINLAR EĞİTİMLER AİLE UYGULAYICILAR ETKİNLİKLER İLETİŞİM

Uzman CHECK UP Uygulayıcı Eğitimi

Uzman CHECK-UP Uygulayıcı Eğitimi

Uzman CHECK-UP Eğitimci eğitimine sizleri bekliyoruz

Buradan Uzman CHECK-UP uygulayıcılarımız ile tanışabilirsiniz.

CHECK-UP NEDİR

NOT **

Uzman Uygulayıcı Eğitimlerimizin Sonunda Devlet Üniversitesi Onaylı Sertikalarınız Teslim Edilmektedir ve Uluslararası Geçerliliğe Sahiptir.

DİKKAT NEDİR
Dikkatin tanımı günümüze dek üzerinde tam olarak uzlaşı sağlanılamamış beynin en karmaşık fonksiyonlarından biridir. Bu fonksiyon bilgiyi işleyen ve bir konu üzerinde odaklanmayı sağlayan bir fonksiyondur. Sinir sisteminden gelen bilgilerin beynin ön bölgesinde (Froontal lob) işlenmesi bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu işlem çevreyle kurulan etkileşime bilişsel aktivitelere bağlı olarak farklı seviyelerde gerçekleşir. Yapılacak olan etkinlikler kullanılacak dikkatin alt unsurunu ve etkinlikleri belirler.
Dikkat: “Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık halini ifade eder.(TDK) Dikkat Becerisi: “İlgili uyarıcıları seçebilme ve uyarıcılara yoğunlaşabilme yeterliliğidir” Çevresel etmenler ve ruhsal durumlardaki değişiklik dikkat becerisini doğrudan etkiler.

Dikkatli olmayı öğretmek;farklılıkları ayırt etme, gruplama, problem çözme, alternatif
düşünme ve konsantrasyon yeteneklerinin geliştirilmesinde belirleyicidir.

Dikkat evde ya da okulda ders çalışmanın en önemli parçalarından bir tanesidir. Dikkatli olmadan öğrenme ve gelişme mümkün olamaz. Dikkat becerisini doğru ve bilişsel antrenmanlarla geliştirmek mümkündür.

DİKKAT TÜRLERİ
Dikkat becerisi karmaşık bir süreçtir, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasını oluşturur, yapılan tüm etkinlikler rutin davranışlarımız dikkat becerisini barındırır. Yapılan uzun süreli araştırma çalışmalar sonucunda dikkatin tek bir süreçten oluşmadığını, bir grup alt süreçten meydana geldiğini ortaya koymuştur.
Dikkatin alt süreçlerinin en çok kabul gören modeli Sohlberg ve Mateer’in (1987,1989 2001) deneysel nöropsikolojinin klinik vakalarına dayalı hiyerarşik modelidir. Bu modele göre dikkat şu bölümlere ayrılabilir;

Çevremizin ve uyarıcıların farkında olmak dikkatin hangi türünün kullanılacağın belirlenmesinde oldukça önemlidir. Check Up (Yapılandırılmış Dikkat Programı) program içeriği dikkatin tüm alt unsurlarını içeren sistematik bir şekilde planlanmış etkinliklerden oluşmaktadır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR?
Dikkat Eksikliği: Bireyin sosyal ve öğretim hayatında güçlük, okul çalışmalarında odaklanma, yönergeleri yerine getirme, görevleri tamamlama ve sosyal etkileşim gibi bir dizi davranış problemine neden olan nörolojik bir bozukluktur.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI NEDİR?
Dikkat Dağınıklığı: Zihinsel ya da eylemsel olarak bir işle meşgul olurken dikkati toparlayamama yapılan eyleme konsantre olamama durumunu ifade eder.

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (TheDiagnosticand Statistical Manual Of MentalDisorder (DSM) ‘ na göre sendromun adı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğudur Dikkat Eksikliği/Bozukluğu (DEP) Sendromdan farklı bir bozukluk değil süreçte Hiperaktivitenin olmadığı bir alt tip olarak tanımlanır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunun üç ana semptomu vardır.
En sık görülen tip bu üç semptomun bir arada olduğu kombine tiptir. Hiperaktivitenin izlenmediği sadece Dikkat Eksikliğinin izlendiği tip, Dikkat Eksikliği/Bozukluğu (DEB) olarak adlandırılmaktadır.

DİKKAT SİSTEMLERİ VE NÖROANATOMİ
Posner ve Petersen’innöroanatomik modeline göre (1990) üç değişik dikkat sistemi vardır.

DSM-5(Diagnosticand Statistical Manual Of MentalDisorder) Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı koymak için ölçütleri belirleyen Mental Bozuklukların Tanısal El Kitabı;

Dikkat Eksikliği Olan Bireyleri:

Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı kavramsal olarak birbirlerine yakın olsalar da farklı durum, duygu ve davranışları, kavramları ifade etmektedirler.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI

DİKKAT EKSİKLİĞİ

PROGRAMDA NELER VAR?

Dikkat becerisi sistematik ve oldukça karmaşık bir süreçtir çevresel etmenler, psikolojik ve fizyolojik durumlardan kolayca etkilenebilmektedir.

CheckUp (Yapılandırılmış Dikkat Programı) bireylerin eylemelere odaklanması, sürdürmesi, istenilen eylemi seçebilmesi, etkinlikler arasında geçiş yapabilmesi ve aynı anda birden fazla etkinliğin yapılabilmesi için dikkatin tüm alt unsurlarını barındıran etkinlik ve yönerge sisteminden oluşmaktadır.

Bireylerin eylem ve yönergeler karşısında istendik ve sürekli tepkiler verebilmesini farklı uyaranlar varlığında uyaranları filtreleyebilmesini ve tepkisiz kalabilmesini amaçlamaktadır. Programın etkinlikler ve yönergelerine bağlı olarak bireyler tarafından verilen rekasiyonun programın Görsel(Visual), İşitsel (Auditory) ve Kinestetik (Kinetshetic) eylem kurgusu ile yapılandırılarak istendik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Program etkinlikleri belirli bir sistem ve kurgu ile hazırlanmış kolaydan zora bir sıra izlemektedir. Dikkat; öğrenme için çok önemlidir yapılacak olan etkinlikler veya eylemler hangi dikkat türünün çalışması gerektiğini belirlemektedir.

NEDEN CHECK UP

Eğitimlerimizden Anlar

Ayşe Özlem İnce

Özel Eğitim Uzmanı

Tuğba Şeftalici

Özel Eğitim Uzmanı

Yağmur Özateş

Psikolog